Juridisk advarselUnder Europeisk forordning EU 2016/679 av 27. april 2016. (GDPR). Organisk lov 3/2018, av 5. desember, om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter og internettloven, LSSICE, lov om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel. Lov 34/2002 av 11. juli, er følgende kommunisert:

https://masrentalcar.com/ er et internettdomene eid av » YACASQUINTO, SL» med NIF B76272368 , med adresse Paseo de Lugo, 41, Planta 04, Puerta A, CP35004 de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. Spania. Firma registrert i Mercantile Registry of Las Palmas. Bind 2152; Ark 150; Seksjon 8, ark GC-51979.

» YACASQUINTO, SL», ansvarlig for nettstedet, heretter ANSVARLIG, gjør dette dokumentet tilgjengelig for brukere, som det har til hensikt å overholde forpliktelsene fastsatt i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester til informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSICE), BOE nr. 166, samt informere alle brukere av nettsiden om bruksvilkårene. Enhver person som går inn på denne nettsiden påtar seg rollen som bruker, og forplikter seg til overholdelse og streng overholdelse av bestemmelsene angitt her, så vel som enhver annen juridisk bestemmelse som kan være gjeldende. «YACASQUINTO, SL» forbeholder seg retten til å endre enhver type informasjon som kan vises på nettstedet, uten at det er noen forpliktelse til å gi forhåndsvarsel eller informere brukere om nevnte forpliktelser, med forståelse for at publiseringen på nettstedet til «YACASQUINTO, SL»

1. IMMATERIELLE OG INDUSTRIELLE EIENDOMSRETTER . Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til dets programmering, redigering, kompilering og andre elementer som er nødvendige for driften, designene, logoene, teksten og/eller grafikken, er den ANSVARLIGE eller, hvis aktuelt, har lisens eller uttrykkelig autorisasjon av forfatterne. Alt innholdet på nettsiden er behørig beskyttet av åndsverk- og industriell eiendomsforskrifter, samt registrert i de tilsvarende offentlige registrene. Uavhengig av formålet de var ment for, krever fullstendig eller delvis reproduksjon, bruk, utnyttelse, distribusjon og markedsføring, i alle fall skriftlig forhåndsgodkjenning fra den ANSVARLIGE. Enhver bruk som ikke tidligere er autorisert anses som et alvorlig brudd på opphavsmannens immaterielle eller industrielle rettigheter. Designene, logoene, teksten og/eller grafikken som ikke tilhører den ANSVARLIGE og som kan vises på nettsiden, tilhører deres respektive eiere, som selv er ansvarlige for enhver mulig kontrovers som kan oppstå med hensyn til dem. Den ANSVARLIGE gir uttrykkelig fullmakt til tredjeparter til å omdirigere direkte til det spesifikke innholdet på nettstedet, og i alle fall omdirigere til hovednettstedet https://masrentalcar.com/

Den ANSVARLIGE anerkjenner til fordel for sine eiere de tilsvarende immaterielle og industrielle eiendomsrettighetene, og deres blotte omtale eller opptreden på nettstedet innebærer ikke at det eksisterer noen rettigheter eller ansvar over dem, og det innebærer heller ikke godkjenning, sponsing eller anbefaling fra de samme. .

For å gjøre noen form for observasjoner angående mulige brudd på immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter, så vel som innholdet på nettstedet, kan du gjøre det via e-posten info@masrentalcar.com

2. ANSVARSFRITTELSE.

Den ANSVARLIGE er fritatt for enhver form for ansvar avledet av informasjonen som er publisert på nettsiden forutsatt at denne informasjonen har blitt manipulert eller lagt inn av en tredjepart uten tilknytning til den.

Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden kan bruke tekniske informasjonskapsler (små informasjonsfiler som serveren sender til datamaskinen til personen som går inn på siden) for å utføre visse funksjoner som anses som essensielle for riktig funksjon og visning av nettstedet. Informasjonskapslene som brukes er uansett midlertidige, med det eneste formål å gjøre surfingen mer effektiv, og forsvinner når brukerens økt avsluttes.

For mer informasjon se retningslinjer for informasjonskapsler

lenkepolicy

Fra nettstedet kan du bli omdirigert til innhold fra tredjeparts nettsteder. Gitt at den ANSVARLIGE ikke alltid kan kontrollere innholdet introdusert av tredjeparter på deres respektive nettsteder, påtar den seg ingen form for ansvar med hensyn til nevnte innhold. I alle fall vil den fortsette til umiddelbar tilbaketrekking av innhold som kan være i strid med nasjonal eller internasjonal lovgivning, moral eller offentlig orden, fortsette til umiddelbar tilbaketrekking av omdirigeringen til nevnte nettside, og informere de kompetente myndighetene om det aktuelle innholdet. Den ANSVARLIGE er ikke ansvarlig for informasjonen og innholdet som er lagret, for eksempel, men ikke begrenset, i fora, chatter, blogggeneratorer, kommentarer, sosiale nettverk eller andre måter som lar tredjeparter publisere innhold uavhengig på siden. ANSVARLIG nettsted. Imidlertid, og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 11 og 16 i LSSICE, gjøres den tilgjengelig for alle brukere, myndigheter og sikkerhetsstyrker, som aktivt samarbeider om tilbaketrekking eller, der det er hensiktsmessig, blokkering av alt innhold som kan påvirke eller være i strid med nasjonal eller internasjonal lovgivning, tredjeparters rettigheter eller moral og offentlig orden. I tilfelle brukeren mener at det er noe innhold på nettstedet som kan være mottakelig for denne klassifiseringen, vennligst informer nettstedets administrator umiddelbart. Denne nettsiden har blitt gjennomgått og testet for å fungere skikkelig. I prinsippet kan riktig drift garanteres 365 dager i året, 24 timer i døgnet. ANSVARLIG utelukker imidlertid ikke at det er visse programmeringsfeil, eller at det oppstår force majeure, naturkatastrofer, streik eller lignende omstendigheter som umuliggjør tilgang til nettsiden.

IP-adresser .

Nettstedets servere kan automatisk oppdage IP-adressen og domenenavnet som brukes av brukeren. En IP-adresse er et nummer som automatisk tildeles en datamaskin når den kobles til Internett. All denne informasjonen er registrert i en behørig registrert serveraktivitetsfil som tillater påfølgende behandling av dataene for kun å oppnå statistiske målinger som gjør det mulig å vite antall sidevisninger, antall besøk på nettserverne, rekkefølgen på besøk. , tilgangspunktet osv.

3. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON .

For løsning av alle tvister eller spørsmål knyttet til denne nettsiden eller aktivitetene som er utviklet der, vil spansk lovgivning gjelde, som partene uttrykkelig underkaster seg, og være kompetente til å løse alle tvister som oppstår eller relatert til bruken av domstolene og tribunalene nærmest Las Palmas de Gran Canaria.

Innholdet, organiseringen og valget av interessante lenker er valgt og koordinert av » YACASQUINTO, SL»

Hel eller delvis reproduksjon av innholdet på denne WEB er forbudt uten å nevne opprinnelsen eller be om autorisasjon.There is no selected car class in current office. Please choose another Class!